Общи условия за ползване

Общите условия на онлайн магазин www.bringjoy.eu сa съобразени с модела и наредбите на Българска уеб асоциация, Комисия за защита на личните данни и Комисия за защита на потребителите.

Сайтът www.bringjoy.eu е електронен магазин на “ОПИ-опаковане, подаръци, интериор” ЕООД.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.bringjoy.eu, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
  5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на  транспортния документ, предоставен от куриера.

 

РЕКЛАМАЦИЯ , ВРЪЩАНЕ И ПОДМЯНА НА СТОКА

 

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксеоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

 

Рекламации на закупени чрез онлайн магазин www.bringjoy.eu стоки се извършват по правилата на ЗЗП  ,съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Актуален период за връщане на продукт , закупен от онлайн магазин е 14 календарни дни.

-    Ако сте закупили повече от 1 артикул се позволява връщане на само 1 бройка разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са оригинални и не е повредена тяхната цялост;

-    При връщане на продукта трябва да присъства оригиналния касов бон или гаранция, с който е доставен;

-    В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, продукти увредени от токови удари, липсващи аксесоари, сертификат за гаранция, си запазваме правото да решим дали да приемем продукта и също така да приспаднем сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта. При такова решение, клиентът ще бъде уведомен при постъпването на продукта в нашия сервиз и неговата проверка;

-    При установяване на злонамерени опити за връщане на продукт или измама, продавачът си запазва правото за отказ по връщане;

 

ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

 

Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

 

 Цената на доставката е обвързана с теглото на поръчаните стоки. Кой е куриерът, който предпочитате, дали доставката е до адрес или офис и др.

 

Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

 

За доставки извън страната е необходимо да се свържете с нас.

 

Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата.

 

Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

 

Продавачът не носи отговорност за забавяния на доставките по вина на трети лица или куриерски фирми.

 

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.bringjoy.eu са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

 

Продавачът ще издаде на Клиента касов бон за поръчаните и достaвени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

“ОПИ-опаковане, подаръци, интериор” ЕООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

 

Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

 

Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на “ОПИ-опаковане, подаръци, интериор” ЕООД и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от ”ОПИ-опаковане, подаръци, интериор” ЕООД за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.  

Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от българският закон защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от закона за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

 

Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

РЕКЛАМА

 

Бюлетините, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от “ОПИ-опаковане, подаръци, интериор” ЕООД.

 

В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с “ОПИ-опаковане, подаръци, интериор” ЕООД или да се отпишете лично чрез системата за онлайн отписване/записване поместена на www.bringjoy.eu

 

Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 0888 383110.

 

Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор

 

ОТГОВОРНОСТ

 

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Продавачът има право да използва подизпълнители за осъществяване на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.